“9 Adet” Yeni Kitaplarımızın Tanıtım Bilgileri (1 Eylül 2013)

Sorun Yayınları Kolektifi

“9 Adet” Yeni Kitaplarımızın Tanıtım Bilgileri

-1 Eylül 2013-

OKURLARIMIZA

Merhaba,

Tecimsel-ticari ilişkili olmayan Devrimci ve Marksist Yayın Kolektifleri sistemin sağlı “sol”lu binbir sinsi ve fiilî kuşatması altında işlevsel olmanın kavgasını veriyor.

Bilinçli okur ilişkileri ile diyaloglarımız ve onların dayanışması dışında bizlerin hiçbir umarı yoktur. Olmayacaktır.

Ekte sunduğumuz dokuz adet yeni kitaplarımız hakkında sizleri bilgilendiriyoruz.

Doğru buluyorsanız kitaplarımıza sahiplenin…

Kitaplarımızın tanıtımı ve asıl sahibine ulaştırılmasında siz de rol alın…

Devrimci Selamlarımızla…

V. İ. Lenin - Biyografi Hazırlayan : SBKP/MK/ Marksizm Leninizm Enstitüsü-Bilimler Akademisi Kolektifi
ISBN : 978-975-431-094-7
Baskı : 2. Baskı
Sayfa : 528+48 Kuşe S/B+Renkli resimli. İplik dikişli,
Kâğıt : Avrupa Enzo 80 Gram.
Kapak : Sıvama Ciltli/Mat Kuşe/Mat Selefonlu
Fiyatı : 45.00 TL.
Aleynaya Ne Oldu Kitabın Adı : ALEYNA’YA NE OLDU? -Türkçe-Lazca Roman-
Yazarı : M. Yılmaz Avcı
ISBN : 978-975-431-199-0
Baskı : 1. Baskı
Sayfa : 280.
Kâğıt : Avrupa Enzo 70 Gram.
Kapak : Mat Kuşe 350 Gram /Mat Selefonlu
Fiyatı : 17.00 TL.
 

Kitap ve Yazarı Hakkında:

 “Sima Doğu Karadenizliler Vakfı” nın kurucularından olan Munir Yılmaz Avcı,  bu vakfın yayın organını olan “Sima Dergisi” ni yol arkadaşları merhum M. Recai Özgün ve Ali İhsan Aksamaz ile beraber yıllarca yayınladı.

Munir Yılmaz Avcı’nın daha önceden yayınlanmış Lazca eserleri şunlardır: “Şurimşine”, “Lazca Dilbilgisi”, “Laz Masalları”.

İki de yayınlanmamış Lazca eseri bulunmaktadır: “Dönük Cami”, dört perdelik Lazca bir tiyatro eseri. Kıblesi yanlış yerde olan bir cami etrafında gelişen olayları anlatmaktadır. “Bilmediğimiz Kolkheti” adlı eserinde ise, Ali İhsan Aksamaz ile 2005’te Gürcüstan’da yaptıkları gizemli geziyi anlatıyor.

Munir Yılmaz Avcı, kardeşleriyle bir de soyağacı çalışması yapmıştır.

Munir Yılmaz Avcı, Ali İhsan Aksamaz’ ın “Laz Dili Temel Dersleri” adlı kitabına da danışman olarak katkıda bulunmuştur.

Munir Yılmaz Avcı, “Aleyna’ya Ne Oldu?” İsimli bu çalışmasında bize sonu iyi bitmeyen bir aşk öyküsünü yer yer polisiye içerikli bir eserle sunuyor. Lazcayı tanımak, Lazcasını geliştirmek ve Lazca öğrenmek isteyenler için Türkçe çevirisiyle birlikte yayınlıyoruz.

Bu Türkçe-Lazca roman çalışmasının, Laz kimlik mücadelesine önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Biliyoruz ki, Laz kimliği ancak ve ancak Lazca ile geleceğe taşınabilir.

LAZLAR-LAZCA-LAZ KİMLİĞİ Kitabın Adı : LAZLAR-LAZCA-LAZ KİMLİĞİ -İnceleme-Araştırma-
Yazarı : Ali İhsan Aksamaz
ISBN : 978-975-431-204-1
Baskı : 1. Baskı
Sayfa : 64.
Kâğıt : Avrupa Enzo 70 Gram.
Kapak : Mat Kuşe 350 Gram /Mat Selefonlu
Fiyatı : 7.00 TL.
 

Arka Kapak Yazısı:

Lazepe Turkie do Okortueşi dido cveşi opa ren. Rodosuri Apoloniosik Lazepeşen ambarepe meçapt’u. Roma- Bizant’iuri matarixepekti Lazepeşi ambarape meçapt’es.

Cveşi orapes, oput’epes pskidurt’it do nena domibağut’es. Mara andğaneri ndğas, noğapes pskidurt do emuşeniti Lazuri nena oç’aru domaç’irnan. N3’opula domaç’irnan. Radio- t’elevizioni domaç’irnan. Gazeta domaç’irnan. Lazuri nenate ç’areli romanepe, suparape domaç’irnan. Edo nena aşo skidun do emutenti Lazuri minoba.

Lazlar, Türkiye ve Gürcüstan’ın çok eski bir halkıdır. Rodoslu Apolloniyus Lazlara ilişkin yazıyordu. Roma-Bizans tarihçileri de Lazlara ilişkin bilgi veriyordu.

Eski zamanlarda köylerde yaşıyorduk ve dil bize yetiyordu. Ancak günümüzde kentlerde yaşıyoruz bu sebeple de Lazcayı yazmak gerekiyor. Okul gerekiyor. Radyo-televizyon gerekiyor. Gazete gerekiyor. Lazca roman ve kitaplar gerekiyor. Dil ve bununla da kimlik ancak böyle yaşar

Kitabın Adı : DERSİM… DERSİM… DERSİM’İN NABZI - GEZİ NOTLARI
Yazarı : Sırrı Öztürk
ISBN : 978-975-431-157-0
Baskı : 2. Baskı
Sayfa : 208.
Kâğıt : Avrupa Enzo 70 Gram.
Kapak : Mat Kuşe 350 Gram /Mat Selefonlu
Fiyatı : 12.00 TL.
 

Arka Kapak Yazısı:

Dersim’de düzenlenen festivallere katılmamızın Birinci nedeni: Sorun Yayınları Kolektifi'nin üretmiş olduğu kitap, dergi ve gazete faaliyetlerini bölge halkının yakından tanımasına imkân vermek, insanlarımızla canlı diyaloglar kurmak, yörenin havasını teneffüs etmek, tarihsel-kültürel önemi olan yerleri bizzat gözlem ya­parak incelemek, insanımızın ne yiyip içtiğini, yüreğinin nasıl çarptı­ğını yakından görmek, eleştirilerini dinlemek ve en önemlisi onlardan öğren­mek gibi siyasî amaçlı düşünce-davranış ve duygularımız olarak sıralanabilir.

İkinci nedeni: 120 yıl önce bu bölgeden göç eden ya da göçe zorlanan Koç Uşağı Aşiretinden Apo Memed dedemin doğup büyüdüğü Ovacık-Mıkıko köyünü, yöre insanlarını görüp gecikmiş bir hasreti gi­dermek gibi, kişiselliği ağır basan bir özlem olarak özetlenebilir.

Bu iki konu hakkında düşünce-davranış, duygu, özlem ve değerlendirme­lerimizin bir "gezi notları" yöntemiyle kaleme alınmasıyla bizleri vareden tarih, kültür, ilerici gelenek, coğrafya, iklim, vb. et­kenler üzerinde daha tutarlı çalışmaların yapılmasına yardımcı ola­bileceğini de düşündük.

Mevcut Sol 'yapı' anlayışlarının teori ve pratiği, Dersim sosyal-pratiğinde de büyük oranda sınanıp denenmiş ve yeterince tartışılmıştır. Sol cenahımız, henüz sınanan ve yanlışlığı büyük ölçülerde sosyal-pratikte test edilerek açığa vurulan ideolojik, politik ve örgüt­sel konumunu ilkeli biçimde tartışamıyor. Bu alana bir neşter vuramı­yor. "Ezberini" Devrimci ve Marksist açıdan reddedip, pratikte yeniyi üretemiyor. Küçükburjuva “sol cenah” örgüt/partilerindeki inkârcı, fanatik, sekter ve dogmatik unsurların binbir kuşatmasında bu konuyu irdeleyenlere karşı da dostça davranmıyor.

Elimizdeki kitap aslında Dersim hakkındaki çok yönlü bilgilerimizin tazelenmesine, Kızılbaş-Alevi cenahımızın nabzının nasıl attığına ilişkin bir sorgulamadır…

Kitabın Adı : DIMILİ -DERSİM ÖYKÜLERİ-
Yazarı : Turabi Saltık
ISBN : 978-975-431-146-3
Baskı : 2. Baskı
Sayfa : 128.
Kâğıt : Avrupa Enzo 70 Gram.
Kapak : Mat Kuşe 350 Gram/Mat Selefonlu
Fiyatı : 9.00 TL.
 

Arka Kapak Yazısı:

Dersim sözlü kültürü, efsaneleri ve mitolojik söylenceleri ile Dersim tapınışları, dua ve yakarışları günümüze getiren bir çizgidir Dımıli Dersim Öyküleri.

Dersim kültürünün zengin gelenekleri yaşamın içerisinde yer edinmiştir. Dersimliler eski inanç dizgelerini kaybetmeden, onları terk etmeden içlerine yeni yorumlar katarak günümüze taşımışlar. Halka ait eski bilgileri kapsayan Dersim kültürü bu öykülerdeki kahramanların yaşamlarına yansıtılmıştır. Kültürel geleneklerinin yaşama yansımasında, bunların korunup geliştirilmesinde; doğaya, insana ve Dersime dair, Dersim halk serüveninin inceliklerine dair pek çok konuyu ve olguyu öykülerde seçebilmekteyiz. Dersim inanışları içerisinde yer edinen kültür tarihini, halkın ilişkilerini, kıtlık ve kuraklığa karşı geliştirilen dua ve yakarışları, ilenişleri, bedduaları, doğa olaylarının algılanışını, yorumlanışını; yapılan totem ve tabuları, toprağın bereketi, ürünün bolluğu, yağmurun yağması, gök gürlemesi, salgın hastalıklara karşı geliştirilen yakarışları ve daha halkın yaşamına ait pek çok olguyu bu öykülerde seçmekteyiz. Anlatısal sözlü söylencelerde Dersimlilere ait yaşamı, yaşamlarına ait türlü olayları Dımıli Dersim Öykülerinde seçebilmekteyiz.

Kitabın Adı : KÖYLÜ SOSYALİZMİ,KIZILBAŞ-ALEVİ HAREKETİ VE SOSYALİST ALEVİ HAREKETİ’NİN ZORUNLULUĞU -İnceleme-Değerlendirme-
Yazarı : İsmail Hardal
ISBN : 978-975-431-203-4
Baskı : 1. Baskı
Sayfa : 160
Kâğıt : Avrupa Enzo 70 Gram.
Kapak : Mat Kuşe 350 Gram/Mat Selefonlu
Fiyatı : 10.00 TL.
 

Arka Kapak Yazısı:

Kızılbaş Alevi Hareketi, tarihsel-toplumsal bir dinamik olarak ortaya çıkma varlığı göstermiş, örgütlenme sürecini hızlandırmış, toplumsal mücadelede taraflı kimliği ile yer almanın hazırlığını yapmaktadır. Bu hazırlık sürecinin doğal uzantısında “Anlayış-Birlik-İttifak” politikalarını netleştirmek ve hareketin sorunlarını çözmek için iç tartışmalara yönelmektedir.

Kızılbaşlık-Alevilik, uzun köylü-sınıf mücadelelerinin içerisinden geçerek sınıfsız toplum tasarımı olan Rızalık Şehri pratiği, deneyimiyle Köylü Sosyalizmi geleneğini yaratmıştır. Tarihsel olarak sınıfsız toplum süreğinin/geleneğinin taşıyıcılığı rolünü üstlenen Kızılbaşlık Alevilik, günümüz sınıfsız toplum tasarımına/mücadelesine de kendi özgün rengiyle katılabilmenin doğum sancılarını yaşamaktadır.

Köylü Sosyalizmi, proletarya sosyalizmi ile “musahip” leşerek (stratejik ittifakı kurarak), “Cem’le cemal” olup, “modern Rızalık Şehri’ne” kol kola, can cana, yoldaşça yürüyerek tarihsel dinamik işlevini yerine getirebilir.

Köylü Sosyalizmi, kapitalist toplum koşullarının bir sonucu olarak sınıfsal ayrışmalar yaşamakta, içinde yer aldığı toplumsal sınıf ve tabakalarının sınıf çıkarları ve anlayışına göre dönüşümler örgütlenmeler, yaşamaktadır.

Kapitalist toplum koşullarında Köylü Sosyalizminin kendi geleneğine uygun bir temsiliyeti ancak Kızılbaş Alevi Hareketi’nin “Sosyalist Kızılbaş Alevi Hareketi” ne dönüşmesiyle mümkün olabilir. Günümüzde bu Hareketin yaşadığı sorunların çözümüne bilimsel yöntemin üretilmesi de “Sosyalist Kızılbaş Alevi Hareketi” ni zorunlu hale getirmektedir.

Farkındalığın ve zorunluluğun gereklerinin yapılmasına katkıda bulunmanın sorumluluğuyla hareket eder yazar, hem Kızılbaş Alevi Hareketi’ne, hem Sosyalist Hareket’e/Komünistlere önemli uyarılarda bulunmaktadır.

Köylü Sosyalizmi tarihsel proletarya dinamiğini, proletarya sosyalizmi toplumsal proletarya dinamiğini temsil etmektedir. Günümüzde her iki dinamik de sorunlarını çözmek için çaba göstermektedir. Bu anlamlı çabalara mütevazı bir katkı olması amacıyla yazar, büyük çoğunluğu SORUN Polemik veSanat Cephesi Sosyalist Gerçekçi Sanat dergilerinde yayımlanan yazılarını bir araya getirerek, yeni bölümler de ekleyerek elimizdeki kitabı üretmiştir.

Kitabın Adı : ALT-EMPERYALİST TÜRKİYE KAPİTALİZMİ-İnceleme-Değerlendirme-
Yazarı : İsmail Hardal
ISBN : 978-975-431-200-3
Baskı : 1. Baskı
Sayfa : 128
Kâğıt : Avrupa Enzo 70 Gram.
Kapak : Mat Kuşe 350 Gram/Mat Selefonlu
Fiyatı : 9.00 TL.
 

Arka Kapak Yazısı:

1970'li yıllarda Türkiye tekelci sermayesi, 'ithal ikameci' (iç pazar için sanayileşme/üretim) modelden 'ihracata yönelik sanayileşme' (dış pazara yönelik meta, sermaye ihracı) modeline geçiş yapmaya başlamıştır. Bütün stratejisini bu yeni modele göre belirlemiştir. Yeni stratejisinde 12 Mart ve 12 Eylül faşist askeri darbelerinin sağladığı toplumsal dinamikleri stabilize etme yardımıyla önemli ilerlemeler kaydetmiştir. 12 Eylül 1980'den sonra gelen bütün burjuva hükümetlerin temel politikalarını bu strateji belirlemiştir. Burjuva hükümetler ister "ulusalcı liberal çizgiyi", ister "yeni-turanist" çizgiyi, ister "yeni-osmanlıcı" çizgiyi temel alsınlar alt-emperyalist strateji değişmemiştir. Tekelci sermayenin bütün klikleri, "kapitalizmin yapısal krizi" ni çözmek için, "kapitalizmin hegemonya krizi" nden doğan olanakları sonuna kadar kullanmak konusunda uzlaşmışlardır. Kapitalist devlet de bu yeni stratejiye göre 'yeniden yapılandırılmış' tır. Bu sayede efendisine, asıl sahibine (tekelci sermayeye) hizmetini daha da kolaylaştırmıştır. Türkiye coğrafyasında yaygın olarak bulunan burjuva-küçükburjuva sosyalizmi anlayışına sahip akımlar, örgütler, grup partileri "sınıf-devlet-egemenlik-devrim" arasındaki 'görece özerk' ilişkileri 'mutlak bağımsız' ilişkiler olarak gördüklerinden; tekelci kapitalizmin "eşitsiz/dengesiz/bileşik gelişim yasası" nı mekanik, statik olarak ele alıp yorumladıklarından, Türkiye tekelci kapitalizminin gelişimini ve dönüşümünü bilimsel yöntemle ele alamamışlardır. Elimizdeki bu kitapta yazar Türkiye tekelci sermayesinin alt-emperyalist politikalarını farklı boyutlarıyla ele almakta ve devrimci/sosyalist/komünist akımların büyük çoğunluğunun görmekte zorlandığı bu konulara teorik/pratik açılım sunmaya çalışmıştır. Özellikle bölgemizde bölgesel emperyalist savaş hazırlıklarının yapıldığı bir dönemde, bu çalışma alt-emperyalizme dikkat çekmeye katkıda bulunursa işlevsel olacaktır.

Kitabın Adı : KOMÜNİSTLERİN SİYASÎ BİRLİĞİ SORUNU VE KONGRE YÖNTEMİ ÇÖZÜMÜ -İnceleme-Değerlendirme-
Yazarı : İsmail Hardal
ISBN : 978-975-431-202-7
Baskı : 1. Baskı
Sayfa : 144
Kâğıt : Avrupa Enzo 70 Gram.
Kapak : Mat Kuşe 350 Gram/Mat Selefonlu
Fiyatı : 10.00 TL.
 

Arka Kapak Yazısı:

Reel sosyalist sistemin 1989 geçici yenilgisinden sonra küresel tekelci sermaye ebedi zaferini ilan etse de yaşanan olay ve olgular bunun bir yanılsamadan ibaret olduğunu göstermektedir. Emperyalist-kapitalizm 1989'dan bu yana reel sosyalist sistemin ve emperyalist-kapitalist sistemdeki komünist partilerinin işçi sınıfı ve emekçi kitleler lehine elde ettikleri tarihsel/toplumsal kazanımları bir bir tasfiye etmiştir. Dünya genelinde hızlı bir proleterleşme süreci yaşanmaktadır. Sadece emperyalist-kapitalizm kriz içinde çırpınmamakta, bu sisteme alternatif üretebilecek olan toplumsal dinamikler de derin bir kriz içerisinde bulunmaktadırlar. Komünistler, işçi sınıfı hareketi, yeni toplumsal dinamikler emperyalist-kapitalizmin ortaya çıkardığı "yeni vahşet çağı" nı aşabilecek bir nesnelliğe sahiptir. Ancak bu nesnellik kendi başına yeterli değildir. Nesnelliğe müdahale edecek öznel koşulun/öznenin de ortaya çıkarılması gerekmektedir. İnsanlığın "emperyalist-kapitalizmin vahşet çağı" ndan kurtuluşunun umudu Komünistlerin yaşadığı “Öndersizlik Krizini” çözmelerine bağlı hâle gelmiştir. Bunun ilk adımı Komünistlerin Siyasî Birliği'ni yerel-coğrafî-uluslararası alanda atılmasıyla sağlanabilecektir. Üzerinde yaşadığımız proleter devrim coğrafyasında bu türden bir Birliğin sağlanması, aynı zamanda Dünya Proleter Devrim Süreci'nin Merkezi ve Öncüsü/Dünya Komünist Partisi'nin oluşumunun da motor gücü olmasını sağlayacaktır.

Yazar, elimizdeki bu kitabı SORUN Polemik Dergisi ve Sosyalist Gerçekçi Sanat Cephesi Dergisi'nde yayımlanan konuyla ilgili yazılarını bir araya getirip düzenleyerek, bu temel düşüncelerin uzantısında, Komünistlerin Siyasî Birliği'nin Sağlanması için Kongre Yöntemi' ni öne çıkararak "Kolektif aklı, kolektif bilinci, kolektif özneyi, kolektif eylemi" gerçekleştirecek olan KOMÜNİST KADROLAR'ı düşündürmeye yönelik olarak hazırlamıştır.

Kitabın Adı : IŞIK İNSANLARI -Şiir-
Yazarı : İsmail Hardal
ISBN : 978-975-431-201-0
Baskı : 1. Baskı
Sayfa : 64
Kâğıt : Avrupa Enzo 110 Gram.
Kapak : Mat Kuşe 350 Gram/Mat Selefonlu
Fiyatı : 6.00 TL.
 

Arka Kapak Yazısı:

Işık insanlarıyız

İnsan-ı kâmilleriz

Bertrand Martyiz

Baba İshakız, Derviş Siyavuşuz

Battal Gaziyiz, Hace Bektaş Veliyiz

Börklüce Mustafayız, Torlak Kemaliz

Şeyh Bedreddiniz

Baba Zünnunuz, Şah Kuluyuz

Davutoğluyuz, Kalender Çelebiyiz

Nur Ali Halifeyiz, Şeyh Celaliz

Hasan Sabbahız, Pir Sultanız

Suphiyiz, Ali Şeriz, Sey Rızayız

Deniziz, Mahiriz, İboyuz

Mahsunuz, Mazlumuz, Kemaliz

Marxız, Engelsiz, Leniniz

SORUN Polemik
E-posta Listesi
Gelişmelerden haberdar olmak için
e-posta adresinizi ekleyin.

E-Posta Adresi

Etkinlik - Duyuru